Beleggen

Beleggen kan op veel manieren. Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn bekend, maar steeds vaker hoor je ook over beleggen in opties, hedgefunds, turbo’s etc.
Daarnaast kun je beleggen in o.a. edelmetalen, schepen, onroerend goed en plantages voor tropisch hardhout.
Alle vormen van beleggen hebben echter één punt gemeen: U loopt risico over uw geld.
Ondanks alle mooie beloftes dient u zich dit altijd te blijven realiseren!
Daarnaast geldt altijd de regel: Hoe hoger het verwachte rendement, hoe groter het risico.

Van belang bij het inschatten van het risico zijn onder andere de volgende punten:
Loop ik koersrisico, rendementsrisico of beide?

Rendementsrisico

Het rendementsrisico betreft de mate waarin het jaarlijks rendement kan variëren. Alhoewel dit van jaar tot jaar uiteraard fors kan wijzigen, is, bij een realistische verwachting, de invloed hiervan op het eindresultaat relatief klein.

Koersrisico

Het koersrisico wordt, naarmate het belegd vermogen in waarde stijgt, steeds groter. Vooral bij beleggingen waarbij men naar een bepaalde eindwaarde spaart is het koersrisico in de laatste jaren een belangrijke factor. Een koersval in de laatste jaren van zo’n 15% is nooit meer goed te maken.

Garantie

Een ander belangrijk gegeven is de waarde van een eventuele garantie.
Wordt de garantie afgegeven door een partij die daar ook onherroepelijk goed voor is?
Betreft het een doorlopende garantie (dus ook tussentijds) of slechts een garantie aan het eind van een overeengekomen periode?

Via Geld & Raad kunt u op de volgende manieren beleggen:
Beleggingsverzekeringen: Deze vorm is sinds 2008 steeds meer in onmin geraakt.
Er kunnen echter specifieke situaties zijn waarbij het noodzakelijk is om voor deze vorm van vermogensopbouw te kiezen.
Belegging vindt plaats middels beleggingsfondsen op basis van een vooraf met u overeengekomen beleggingsprofiel.
Belegrekeningen: Via deze rekening wordt belegd in beleggingsfondsen. De rekening wordt beheerd door een vermogensbeheerder (gekoppeld aan de maatschappij waar de rekening loopt of onafhankelijk) en men belegd op basis van een vooraf met u overeengekomen beleggingsprofiel.
Sinds 1 januari 2008 bestaat de mogelijkheid om, met gebruikmaking van de fiscale vrijstellingen en aftrekmogelijkheden, in Box 1 een belegrekening te openen voor de opbouw van vermogen voor pensioenaanvulling of aflossing van de hypotheek.
De mogelijkheid voor aflossing van de hypotheek is sinds 2013 voor nieuwe situaties afgeschaft. Bestaande situaties worden echter gerespecteerd en kunnen, indien nodig, ook nog worden gewijzigd.