Lenen

Met lenen bedoelen we hier het lenen van geld voor duurzame artikelen zoals auto’s, meubelen, caravans etc.

De benodigde middelen worden meestal geleend middels een persoonlijke lening (vaste looptijd met vast rentepercentage) of een doorlopend krediet (variabele looptijd, variabele rente en mogelijkheid om weer op te nemen).

Alhoewel het, bij overwaarde in uw woning, goedkoper kan zijn om het geld via een hypotheekverhoging te lenen, is dit toch vaak niet verstandig.
Bij de oplossing middels hypotheekverhoging zult u meestal niet aflossen op de schuld.
Omdat deze artikelen altijd maar een relatief beperkte levensduur hebben en daarna weer moeten worden vervangen, dient ook het voor de aankoop opgenomen krediet te worden afgelost, zodat bij vervanging weer ruimte is ontstaan voor nieuw krediet.

Een doorlopend krediet wordt ook vaak gebruikt voor het aanhouden van een reserve om schommelingen in het uitgavenpatroon op te vangen.

Sinds het van kracht worden van de nieuwe gedragscode hypotheken ( 1 augustus 2011) is het vaak moeilijker om de kosten van een verbouwing middels een aanpassing van de hypotheek te financieren.
Vaak is de mogelijkheid van een zogenaamd “WOZ-krediet” een goed alternatief.
Dit is een doorlopend krediet dat mede verstrekt wordt op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Hierdoor wordt een lager rentepercentage berekend.
Indien het leenbedrag aantoonbaar voor de eigen woning wordt gebruikt is ook deze rente fiscaal aftrekbaar.

Een persoonlijke lening of doorlopend krediet wordt de laatste jaren ook vaak gebruikt voor de financiering van een restschuld die ontstaat bij verkoop van een woning die “onder water staat”. (Uitstaande Box 1 hypotheekschuld is hoger dan de verkoopopbrengst).
Voor restschulden die ontstaan zijn na 28-10-2012 geldt dat de rente gedurende 15 jaar fiscaal aftrekbaar is. Er is geen aflosplicht.
Deze regeling geldt tot 31-12-2017 en het is niet waarschijnlijk dat deze tijdelijke regeling dan verlengd wordt.