Zorgverzekeringen

De zorgverzekering, die de vergoeding van uw ziektekosten regelt, is een apart hoofdstuk in Nederland. Het is de enige verzekering die een verplichte basisdekking kent die is vastgesteld door de overheid. Daarnaast wordt een deel van de premies en de eventuele gedeeltelijke premieteruggave (zorgtoeslag) via de belastingdienst verrekend.

Sinds 1 januari 2006 zijn alle Nederlands belastingplichtigen verplicht verzekerd voor een basispakket. Dit pakket is door de overheid vastgesteld en geen enkele verzekerings-maatschappij mag hier zowel in positieve als in negatieve zin van afwijken.
Per verzekerde kunt u dan aanvullingen sluiten op dit basispakket en zo uw gewenste ziektekostendekking realiseren.

Inmiddels is besloten dat Geld & Raad niet meer in deze verzekeringen adviseert en/of bemiddelt.
Om u toch ook op dit gebied ter zijde te kunnen staan hebben wij hiervoor een samenwerkingsverband en kunnen wij u hiervoor in contact brengen met het betreffende kantoor.