Samenwerking

Geld & Raad heeft met diverse partijen afspraken tot samenwerking gemaakt.
U kunt hier uiteraard in voorkomende situaties gebruik van maken, echter verplicht is dat uiteraard nooit.
Van belang is ook dat Geld & Raad voor deze samenwerking nooit enigerlei vergoeding zal ontvangen van de betreffende partij.

Bankgarantie:

Bij aankoop van een bestaande woning dient de koper vaak een bankgarantie te stellen voor een bedrag van 10% van de koopsom.
Geld & Raad kan zo’n garantie voor u verzorgen via de “Nationale WaarborgMij”.
De hieraan verbonden kosten bedragen in de meeste gevallen slechts 0,9% van het garantiebedrag met een minimum van € 225,=.

Taxatie:

Taxaties dienen aan een veelheid van voorwaarden te voldoen en die voorwaarden kunnen ook nog eens verschillen per geldverstrekker.
Geld & Raad werkt hiervoor samen met enkele taxateurs in de directe omgeving en twee landelijk werkende organisaties. Zij verzorgen een passende taxatie conform de normen van de betreffende geldverstrekker via een uitgebreid landelijk netwerk van taxateurs.
De kosten bedragen in vrijwel alle gevallen maximaal € 350,= incl. BTW.

Notaris:

In vrijwel alle gevallen waarbij u een woning koopt, hebt u het recht om de gewenste notaris te kiezen. Uiteraard bent u vrij in uw keuze.
Geld & Raad werkt echter reeds jaren samen met een groot notariskantoor in Gorinchem.
Naast dat zij betrouwbaar en efficiënt zijn gebleken is van belang dat hun tarieven tot de scherpste in Nederland behoren. Via Geld & Raad ontvangt u daarop nogmaals een korting.

Schade-, inkomens- en zorgverzekeringen:

Sinds januari 2017 heeft Geld & Raad zich vooral gespecialiseerd op het gebied van hypotheken en vermogen.
De bestaande schade-, inkomens- en zorgverzekeringen zijn medio 2016 allen overgedragen aan Met Rek Hypotheken en Verzekeringen te Vught.
Advies en bemiddeling voor deze verzekeringen voor klanten van Geld & Raad wordt vanaf 2017 door genoemd kantoor verzorgd, waarbij wij het als onze taak zien om elkaar steeds goed te informeren over alle zaken die zich bij de gezamenlijke klanten afspelen.